5.11.2015 г.

Ученически конкурс организира Община Чирпан, заедно с музея и фондация „Яворов”

Национален младежки литературен конкурс - „И ти си в менe - ти, Родино моя”, организират: Община Чирпан, Къща музей „Пейо К. Яворов” и Фондация „Яворов”. Той се провежда ежегодно в рамките на Яворовите януарски дни в Чирпан.
В него могат да участват ученици от V до ХІІ клас от цялата страна.
В конкурса учениците са разделени в две възрастови групи:
- Първа възрастова група - V – VІІІ клас.
- Втора възрастова група - ІХ – ХІІ клас.
Националният младежки литературен конкурс включва два раздела:
- Поезия - до три стихотворения.
- Проза - до двe творби.
Творбите трябва да бъдат в два екземпляра.
Всеки участник в конкурса трябва да посочи своето име, презиме, фамилия, адрес, училище, клас, телефон за връзка и електронна поща.
Компетентно жури ще оценява литературната стойност на конкурсните работи. Класираните на първо, второ и трето място ще получат грамоти и награди.
Творбите се изпращат на адрес:
гр. Чирпан 6200
ул. „Крачолови” 26
Къща музей „Пейо К. Яворов”
или на e - mail: javorovch@abv.bg
Телефон за справка: 0416 / 94019.
Крайният срок за изпращане на творбите е 6 януари 2016-а.
Резултатите ще бъдат обявени по време на Яворовите януарски дни – 13 – 15 януари.

Няма коментари:

Публикуване на коментар