5.04.2020 г.

Конкурсът „Веселин Ханчев” събира наесен млади поети за 37 път

Тридесет и седмото издание на Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ ще се проведе през есента на 2020-а. Стара Загора е домакин, а конкурсът е обичан и популярен сред младите автори от страната. За много от участниците той е първо признание, първа публикация, първа стихосбирка.
Конкурсът е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.
И в това издание могат да участват всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса – 30.10.2020 г., които нямат издадена стихосбирка.
Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби.

Творби на участниците се приемат до 30 септември 2020 г. на: e-mail: lib@rodina-bg.org , факс: 042 603 950 или с препоръчана кореспонденция на адрес: 6000 Стара Загора, бул. „Руски“ 17, Библиотека „Родина”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар