22.10.2010 г.

За Литагит

Литагит е съкращение от литература и агитация.


Целта на този блог е – чрез Интернет да даде възможност за изява на потребителите, да им представя интересна информация... и да ги забавлява!!!!!

Блогът се състои от две части:

Литература

Това е мястото за всички, които обичат да четат и/или пишат!
Имате сюжет и идея? Не чакайте, пишете! Имате готова творба, а няма къде да публикувате – ето ви добра възможност.

В I-романът - всеки може да избере своето участие – като читател, като критик или съавтор. началото е от редакторския екип, приемаме всички мнения, критики или бележки. всяко едно предложение от 5000 знака за продължение на сюжетната линия, при одобрение от редакторите, влиза в романа. при публикуването му съавтора получава дял, съобразно неговия принос в реализирането на романа.

На късо - е рубрика за всеки, който предложи свой текст – разказ, стихотворение, фейлетон. Тази рубрика е посветена на краткия жанр.

В е-библиотеката ще представяме, според възможностите си, нови заглавия на издателствата, информация за литературни конкурси или събития.

Агитация

Нашата агитация не е партийна, нито религиозна, нито комерсиална. смятаме обаче, че това е най-точната дума, определяща нашите цели.
Днес има много и различна информация, но ние можем да допринесем за повишаването на креативния, критичен поглед върху някои теми...
Например, как се харчат обществени средства от нашите избранници и администратори. Да проследим техните действия от замисъл до реализацията им. Да сравним постигнатите резултати. Защото парите, които те управляват и разходват не са техни, а наши! Всеки ще се съгласи, че понякога, обществените средства не се усвояват по най-ефективния начин. ако пък всичко е наред, то нашата информация също ще е полезна – хората ще бъдат спокойни, че е бил защитен техния интерес.

В От центъра на вселената - ще представяме информация от Стара Загора и региона, свързана с обществени поръчки, проекти и други теми, пряко свързани с интересите на общностите в региона.

Виртуално – е рубрика за акценти и коментари за актуални теми от интернет пространството и други медии.

Там бях, сам видях – е мястото, определено за авторски текстове, с подходящи снимки, където всеки е свободен аргументирано да сподели нещо, което го е впечатлило.

Благодарим на всички, които имаха търпението да прочетат нашия анонс!