28.12.2012 г.

За четвърти път в историята ще има референдум


С допитване до народа се е решавало за съд на министрите, премахване на монархията и за нова конституция

С обявяването на новия град се появи и този надпис, данъците  автоматично се повишиха
Народът е суверенът по конституция, но провеждането на национално допитване не е любимо на управляващите. Няколко местни референдума все пак имаше. По този начин в Старозагорско Крън стана град, а Яворово премина от Чирпанска в Старозагорска община. Шипка се опита по същия начин да се отцепи от Казанлък, но не успя да стане самостоятелна община. В началото на 2013 българите ще решават въпрос свързан с развитието на ядрената енергетика. Много по-важни теми като членството ни в НАТО и ЕС минаха без референдум.
Вече стартира разяснителната кампания за националния референдум с въпрос: "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?" Гласуването ще е на 27 януари.
Два от комитетите са "за" нова АЕЦ, два - против. "За" ще агитира Инициативният комитет, представляван от Стефан Воденичаров, който по инициатива на БСП събра над 700 хил. подписа в подкрепа на АЕЦ "Белене", както и 76-те депутати, предложили преформулирането на въпроса.
Всеки един от участниците в информационно-разяснителната кампания може да привлича други лица, които да го подпомагат в разясняване на собствената позиция - "за" или "против" изграждането на нова ядрена електроцентрала, заяви Бисер Троянов , говорител на ЦИК.
За разлика от предизборните кампании, тази за референдума ще се финансира основно със средства на инициативните комитети. Разрешени са и дарения. Един човек може да даде безвъзмездно до 10 хил. лева.
"За разясняването на кампанията не се предвижда държавно участие, тъй като тук нямаме налице политически сили, които да са участници", каза Ралица Негенцова, говорител на ЦИК.
Правителството одобри и тарифата, по която ще се заплащат предаванията по БНР и БНТ в рамките на информационно-разяснителната кампания за референдума на 27 януари 2013 г. 1 минута участие в дебат по БНТ ще струва 180 лв., а в БНР - 70 лв. Хрониките, включващи и разходите по тяхната изработка, ще струват съответно 920 и 300 лв. на минута. Излъчването на встъпителни и заключителни клипове ще струва по 1400 лв. на минута по БНТ и 380 лв. на минута до 15:00 ч. по БНР. Видео клиповете по БНТ ще струват между 825 и 2255 лв. на минута.
Хората, които ще гласуват по настоящ адрес, най-късно до 12 януари трябва да обявят това пред общинската администрация. Така те ще бъдат заличени от списъците по постоянен адрес и включени по настоящ.
На референдума ще се гласува с бяла бюлетина.
Българските граждани в чужбина ще участват в референдума за развитие на ядрената енергетика в България, гласувайки в посолствата и в консулствата. Секции в чужбина ще се разкриват, ако има подадени поне 20 заявления от български граждани, които имат право и искат да участват във вота. Заявлението трябва да бъде подадено в съответното дипломатическо и консулско представителство най-късно до 1 януари 2013 г., като заявлението е писмено - подава се било лично, било по пощата, обясни Ралица Негенцова.
Законът изисква висок праг за легитимност на референдума - активността трябва да е поне колкото е била при предишните парламентарни избори, т.е. до урните трябва да отидат поне 4 345 500 души. За да е положителен отговорът от референдума, трябва с "да" да са гласували най-малко 50% плюс един от участвалите в гласуването.
Това е първият национален референдум, който се произвежда след демократичните промени. В историята на страната са известни още национални референдуми за съдене на виновниците за националната катастрофа от ноември 1922 г., за премахване на монархията през 1946 г. и за приемане на Конституцията на Народна република България от 1971 г.
От 1878 година до днес управляващите в България единайсет пъти са обмисляли да питат народа по държавни и общински въпроси, но реално произведените национални допитвания са само три, припомня БТА.
Първото предложение за референдум е направено през 1878 г. от Драган Цанков - лидер на Либералната партия - за формата на управление. Референдумът не се е състоял, защото въпросът е бил решен с Берлинския договор /1 юли 1878/ и с приемането на Търновската конституция на 16 април 1879.
Следващото искане за референдум е от 1908 г. - дали България да стане княжество, васално на Турция. Допитването не се е състояло, тъй като с обявяването на Независимостта през 1908 г. въпросът е автоматично решен.
През 1909 г. Народното събрание приема "Закон за допитване до народа по общински работи". Според закона някои решения на общинските съвети, преди да бъдат изпълнени, трябва да се подлагат на одобрение от народа. Решенията се отнасят до изграждане на сгради за нуждите на общината, включително църкви и училища, направа на мостове, пътища и съоръжения, продажба и отчуждаване на общински недвижими имоти, използвани общо от населението, прокарване на водопроводи, канализация и други. Референдуми по общинските работи са произвеждани от 1909 г. до 1934 г., когато законът е отменен.
През 1914 г. е направено предложение за референдум дали България да участва в Европейската война и на чия страна. Допитването не се е състояло, защото са се противопоставили Александър Стамболийски, Драган Цанков и някои други лидери на партии.
При управлението на БЗНС по заповед на тогавашния министър на народното просвещение Цанко Бакалов е утвърден "Правилник за допитване до народа /плебисцит/ относно учителите в основните училища" - публикуван в "Държавен вестник" от 1 май 1920 година. Правилникът просъществувал една година, тъй като след него бива утвърден друг, предложен от новия министър на народното просвещение Стоян Омарчевски. Според тези правилници на допитване до народа е подлежала дейността на всеки учител в първоначалните и в прогимназиалните училища, ако предварително е поискано поне от една четвърт от имащите това право. Плебисцитът се извършвал чрез гласуване с бюлетини. Целта на тези плебисцити била да се осигури контрол върху работата на учителите и известно демократизиране на просветното дело. Разликата между референдум и плебисцит е, че първият е по най-важни държавни политически проблеми, а вторият е с местно значение.
На 19 ноември 1922 г. се произвежда референдум по Закона за допитване до народа за виновността на министрите от кабинетите на Иван Евстратиев Гешов (16 март 1911 г. - 1 юни 1913 г.), на д-р Стоян Данев (1 юни - 4 юли 1913 г.) и на Александър Малинов (21 юни - 18 октомври 1918 г.) за обявените и водени войни и за последвалите ги национални катастрофи през 1913 г. и 1918 година. Допитването се извършва чрез гласуване с два вида бюлетини - черни, с които ще се гласува за "невиновен", и бели - за "виновен". Ако резултатът от гласуването е мнозинство за "виновни", министрите от трите кабинета се съдят от Държавен съд. Бялата бюлетина съдържа имената на 22-ма бивши министри. Законът за референдума утвърждава Постановление на Министерския съвет от 24 септември 1922 г. за арестуване на министрите от кабинетите на Стоян Данев и на Александър Малинов и за налагане на възбрана върху имуществото им. Така още на 26 септември 1922 г. министрите от кабинетите, управлявали България през 1912-1913 г. и 1918 г., са арестувани, преди да бъдат обвинени. Допитването за виновността им е направено на 19 ноември 1922 г. по настояване на народа да бъдат наказани виновниците за първата /1913 г./- и за втората национална катастрофа /1918 г./ и поради необходимостта да бъде парирана дейността на Конституционния блок. От 926 490 избиратели, участвали в референдума, 647 313 гласуват с бялата бюлетина, 223 584 - с черната, а 55 593 бюлетини са недействителни. На 13 февруари 1923 г. е обнародван Закон за съдене на министрите от правителствата на на Иван Евстр. Гешов, на д-р Стоян Данев и на Александър Малинов. През март 1923 г. на основание на допитването те са предадени на Държавен съд. След преврата, организиран на 9 юни 1923 г. от Народния сговор и Военния съюз, с който е свалено правителството на Александър Стамболийски, министрите са пуснати на свобода, преди да им бъде връчен обвинителен акт.
През 1941 г. е имало предложение за референдум, насочен против настъплението на германския фашизъм и за неутралитет на България, който не се е състоял, тъй като срещу инициаторите му са организирани процеси и мнозина са изпратени в затворите.
След 9 септември 1944 г. възможност за местни референдуми съществува в Закона за намаляване на броя на кръчмите и ограничаване на пиянството. Според негови текстове допитване до жителите на общината за затваряне на кръчмите се извършва, когато Общинският съвет реши, или когато една трета от избирателите подпише предложение до областния директор. То може да се произведе за всички селища в общината или само на отделни населени места и се извършва по реда на закона за избиране на народни представители за обикновено Народно събрание. Ако 60 на сто от подадените гласове са за затваряне на кръчмите, счита се, че населението е решило тяхното затваряне. В този случай областният директор разпорежда по административен ред да бъдат закрити всички кръчми в общината.
На 8 септември 1946 г. се произвежда референдум въз основа на гласувания от 26-ото Народно събрание Закон за допитване до народа за премахване на монархията и провъзгласяването на Народна Република България и за свикване на VI Велико народно събрание". Проектозаконът е внесен от Министерския съвет на 25 юли 1946 г. и е приет на следващия ден единодушно на първо четене с поименно гласуване от 244 народни представители. Референдумът за премахване на монархията е произведен на 8 септември 1946 г, като от 4 509 354 гласоподаватели в него участват 4 132 007 /91,63 на сто/. 92,72 процента от гласувалите са за република, а 4,37 на сто - за монархия. На 16 септември 1946 г. България е обявена за Народна република.
С мотив, че с референдум не може да се променя формата на държавно управление, на 22 декември 1998 г. бившият главен прокурор Иван Татарчев внася Искане до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на закона от 1946 г., но Конституционният съд отказва да направи това.
През март 1968 г. Петото Народно събрание избира комисия за изработване на проект за Конституция на Народна република България в състав от 78 депутати под председателството на Тодор Живков. Специален пленум на ЦК на БКП одобрява основните положения в текста и излиза с предложение проектът да бъде публикуван за всенародно обсъждане. В периода на обсъждането са направени повече от 14 000 предложения за промени в текста на конституцията. Новата редакция е одобрена от парламента на 8 май 1971 г., и е взето решение конституцията да бъде приета чрез референдум. Приет е и специален закон за произвеждане на референдума за приемане на новата конституция.
В допитването участват 99,7 на сто от 6 174 635 гласоподаватели като 99,66 на сто от тях са "за" приемането на конституцията. Резултатите са обявени на 18 май 1971 г. на тържествено заседание на последната сесия на Народното събрание. Основният документ на държавата е публикуван в "Държавен вестник" на същата дата и влиза в сила.
На 28 май 1991 г. Седмото Велико народно събрание /ВНС/ приема решение да се извърши на 6 юли 1991 г. народно допитване за формата на държавното управление - република или монархия. На 5 юни 1991 г. обаче ВНС се отказва от произвеждане на референдума.

С „Похищението на къдрицата” на Ал. Поуп започва поредицата „Шедьоври на английската поезия”

Кратката поема „Похищението на къдрицата” на един от майсторите на поетичното перо в просвещенска Англия – Алекзандър Поуп, връща известния още от времето на Омир жанр „комичен епос“ на мода през XVIII век.
Алекзандър Поуп (1688-1744) е един от най-прочутите английски литературни творци в историята, след Уилям Шекспир и Алфред Тенисън. Утвърдил се като майстор на героическия куплет, през 1711 г. творчеството на Поуп, поема един по-различен (ра)курс, който е следствие от екзотична приумица на младия лорд Питър. Младежът не се съобразява с общоприетите норми и нарушава правилата на благопристойното поведение, отрязвайки къдрица от косите на нищо неподозиращата красавица Арабела Фърмор. Нанесената обида води до вражда между двете семейства, като дори се говори за дуел. След намесата на общия приятел господин Карил, който предлага на Поуп „да напише поема и да обърне работата на шега“, Поуп приема предизвикателството и за по-малко от две седмици създава първия вариант на „Похищението на къдрицата”, който се състои само от две песни.
В крайна сметка прагматичната цел е постигната – двете семейства прекратяват враждата. Някои твърдят, че Арабела е поласкана от творбата на Поуп, тъй като показва стиховете на свои приятелки. Други пък са на коренно различно мнение, в това число и самият Поуп, който отбелязва в едно писмо, че „възпяваната дама е обидена“. За да оправи нещата, авторът пише посвещение към втория вариант от 1714 г., в което цели да обезоръжи с извинения и любезности своята героиня. Новият вариант е двойно по-дълъг от първоначалния.
Кратичката поема разкрива тривиалността на избраната тема и нейното комично свръхоценностяване. Самото заглавие препраща към похитената от Парис Елена, както и към друг известен античен сюжет – похищението на сабинянките. В рамките на пет песни, или канта, авторът Поуп съвсем по шекспировски съумява едновременно да запази способността си за съчувствие и да поддържа перспективата на комическия трансцендент. Удържани в изискан героически куплет, човешките и свръхчовешки мотиви и деяния в „Похищението на къдрицата” завихрят пространство на оспорени, но и шеговито препотвърдени бляскави видимости, в което ефирните силфи (духове на въздуха) съжителстват мирно с непристойни шеги, а моралът е въпрос на репутация в едно лишено от съдържание общество. Едновременно критик, но и негов продукт, Поуп елегантно се забавлява с чудатостите му, като с лекота предава и на читателя своето удоволствие.
„Похищението на къдрицата” поставя началото на изцяло нова поредица – „Шедьоври на английската поезия”, която ще представя върхови достижения на поетичния гений на Албион..

Три държави и анонимен участник мераклии да купят част от БДЖ


Руската държавна железопътна компания РЖД има интерес към европейския пазар на товарните превози. Монополистът разглежда възможността да участва в приватизацията на най-големия товарен железопътен превозвач в България – „БДЖ Товарни превози”.
От отдела за международно сътрудничество на РЖД съобщават за “Коммерсант", че компанията „анализира” възможността да купи бг железницата.
Окончателното решение ще бъде взето след анализ на „международните перспективи” на актива. В случай на купуване на „БДЖ Товарни превози”, може да бъде активизиран и интересът на РЖД към активи в съседна Гърция.
„БДЖ Товарни превози” се предлагаше за 135 млн. лв. през лятото, но цената бе намалена наполовина. Търгът бе спрян през лятото поради липса на сериозни кандидати.
Освен руските железници, има още трима кандидати за БДЖ "Товарни превози"- от Чехия,  Румъния и инвеститор през "Ситибанк".
Едва 20 души се събраха на протест пред Централна гара в столицата по-рано този месец срещу приватизацията на БДЖ „Товарни превози". Демонстрантите заявиха, че в България приватизацията е синоним на ликвидация и направиха паралел с продажбата на „Кремиковци" и БТК за скандално ниски цени.

27.12.2012 г.

За десет часа спират газоподаването в центъра на Стара Загора

В третия ден от Коледа част от Стара Загора ще остане без връзка с газопреносната мрежа, информира местният доставчик "Овергаз Изток".
Днес, на 27 декември (четвъртък) планирано ще прекъсне газоподаването към обществените и битовите абонати в района на бул. "Славянски", бул. "Васил Левски", бул. "Руски" и улиците "Сава Силов" и "Марин Дринов".
Спирането се налага във връзка с извършване на археологически разкопки на антична улица в града, по време на които дружеството ще извърши и планов ремонт на газоразпределителната мрежа.
Потребителите няма да имат връзка с мрежата между 8:00 и 18:00 часа. 

Изгодни билети за „Пърпъл” само до края на януари


Легендарните "Дийп пърпъл", макар и вече на преклонна възраст, отново ще опитат да разтресат българската публика. Те пристигат за фестивала "Каварна Рок Фест 2013", съобщиха организаторите. Той ще се проведе малко по-рано от обикновено - на 1 и 2 юни, концертът на "Пърпъл" е във втория ден.
В края на април 2013-а ще излезе и новият албум на "тъмнолилавите", а българската публика ще е сред първите в Европа, които ще чуят новите им песни. Тавата излиза след голяма пауза - последният студиен запис на "Дийп пърпъл" беше Rapture of Deep (2005). Същата година бе и предишното им гостуване на стадион "Калиакра" в града на Цонко Цонев. "Пърпъл" са идвали още няколко пъти у нас - първият им концерт в София бе през 1998-а, а последният засега - 2007 г. Днес те са Иън Гилън - вокал, Роджър Гловър - бас, Иън Пейс - барабани, Стив Морз - китара, и Дон Еъри - клавишни. От най-славния им състав липсват Ричи Блекмор, който отдавна се отдаде на ренесансовата музика, и починалият по-рано т.г. Джон Лорд. Една от новите им песни - Above and Beyond, е посветена на покойния гений на клавишите.
Промоционални билети за двата дни на "Каварна Рок Фест" вече са пуснати в продажба на цена от 70 лева. Промоцията ще продължи до 30 януари, като след това двудневният билет ще бъде на цена от 90 лева, а еднодневният - от 60 лв. Предстои да бъдат обявени останалите гости. 

По света ценят най-вече своите си автори, у нас най-продавана е книгата на Елиф Шафак


В края на 2012 година по света и у нас отново се правят най-различни класации. Какво се чете у нас и в странство? Нека погледнем кои са били най-продаваните книги през годината в четири различни страни – САЩ, Русия, Франция и България. Тези държави нямат съизмерими помежду им статистики на най-продаваните книги, затова подборът, цитиран тук, е направен според данните на най-популярните в тези страни книжарници.
С малки изключения през 2012 г. четирите страни не са имали едни и същи бестселъри, но все пак се очертава нещо общо - продавали са не само литературни сапунки, но и умерено количество книги, които могат да се определят като сериозни.
Друга отличителна черта е тиражът – за САЩ той е над 10 милиона продадени екземпляра на най-популярната книга на 2012 г., докато в Русия са продадени 1 милион и 300 хиляди бройки от най-популярното за годината четиво.
Американският фаворит на годината е абсолютно безспорен – това е еротичният роман на британската авторка Е. Л. Джеймс „50 нюанса сиво“, който месеци наред не отстъпва от първото място. Често пъти определян като порно, а не като еротика, най-продаваният роман в САЩ разказва за историята на 21-годишна студентка и богатия 27-годишен Грей, който я въвлича в игра на подчинение и господство. Според „Барнс и Нобъл“ САЩ и Канада са продали над 17 милиона екземпляра от тази книга през годината, което представлява над 80 % от продажбите й в цял свят.
В България и Франция тази книга също е популярна, но на второ място. Според ФНАК французите предпочитат пред нея един млад автор, за когото все още не се е разчуло извън франкофонския свят, което обаче предстои да се случи. Това е 27-годишният швейцарец Жоел Дикер, чийто втори роман получи две награди през тази година – на Френската академия и наградата Гонкур за гимназисти. Романът „Истината за делото на Хари Кебер“ наброява близо 700 страници и само за два месеца изпревари в продажбите еротичния британски хит.
Произведението на швейцарския автор описва живота на един писател в САЩ, внезапно обвинен в убийството на бившата си малолетна любовница. Пресата се затруднява как да определи жанра, защото не е това, което изглежда: трилър. Твърди се, че интересът към книгата се дължи включително и на това, че Америка е описана с любов към детайла и с познаване на нравите – за добро и за лошо. Младият автор е живял в местата, за които разказва.
Според Хеликон най-продаваната книга на годината в България е „Любов“ на турската писателка Елиф Шафак – книга за любовта и суфизма, в която Изтокът и Западът си разказват вечни истории на различни културни езици. На Елиф Шафак се пада и третото място в българската класация - с романа й „Чест“.
В руската класация британската еротика е изместена съвсем назад, като най-четеният роман е този на Борис Акунин - „Черният град“, с около 300 хиляден тираж. Руското издание на Форбс и списание „Култура“ изброяват и останалите руски хитове на годината: "S.N.U.F.F." на Виктор Пелевин, "Пражкото гробище" на Умберто Еко (пета и в българската класация), "Бой на тигри в долината" на Александра Маринина.
Но истинската книжна новина за Русия е политическа по своя характер, доколкото най-продаваната книга измежду всички категории се оказва не сборник готварски рецепти, нито наръчник за отслабване, а книгата на Архимандрит Тихон, наричан също „духовник на Путин“. В нея се разказват житейски истории, твърди Форбс. През 2012 г. са били продадени 1 милион и 300 хиляди екземпляра от тази книга.

20.12.2012 г.

„Карфур“ отвори врати в Стара Загора


Новият „Сити мол” ще заработи догодина

 „Карфур“ отвори днес (20 декември) своя първи магазин в Стара Загора – хипермаркет „Карфур Стара Загора“, който се намира на партерния етаж на „Сити мол Стара Загора“. Почти без рекламна кампания, датата на откриването бе обявена буквално на предния ден. Това е първият хипермаркет и мол, който стартира без предварителна рекламна кампания. Молът ще заработи догодина, и ще бъде без киносалони.
Лентата днес беше прерязана от зам.-кметовете на общината Иванка Сотирова и Янчо Калоянов, както и от изпълнителния директор на „Карфур България“ Кристиян Шарита.
Магазинът е разположен на търговска площ от 5300 кв.м и предлага асортимент от над 35 000 артикула от хранителни и нехранителни стоки на достъпни ниски цени и с високо качество. Около 2000 продукта от асортимента са стоки с марка „Карфур“ от различни категории. Останалите стоки са осигурени от български партньори – вносители и производители, част от които – компании от региона.
Хипермаркет „Карфур Стара Загора“ предлажа изобилен асортимент от плодове и зеленчуци, прясно месо, специален щанд за жива и прясна (охладена) риба, стоки за дома, бяла и черна техника, мебели, текстил и др. продукти. Магазинът разполага със собствена пекарна и с бистро с приготвяни на място ястия за вкъщи.
Общата търговска площ на „Сити мол Стара Загора“, на чийто партерен етаж е разположен хипермаркетът на „Карфур“, ще бъде 70 000 квадратни метра. Очаква се той да бъде отворен в началото на 2013 година. В момента все още текат довършителните работи. В мола ще има около 100 магазина, представители на известни марки. Търговски център ще бъде на две нива, а благодарение на стъкленият покрив през по-голямата част от денонощието осветлението ще е естествено. Предвижда се да се озеленят и част от покривните площи. Въпреки липсата на кино, ще има достатъчно ресторанти, барове и места за бързо хранене. Подземният паркинг на „Сити Мол Стара Загора“ разполага с около 1200 паркоместа. Той може да се ползва и сега, но ескалаторите му все още не работят хипермаркет „Карфур Стара Загора“ се обслужва от 220 служители (130 на постоянен трудов договор и 90 на външни компании), разполага с 16 каси и работи всеки ден от 9.00 до 22.00 часа.
Стара Загора е шестият град, в който „КМБ България“ отваря свой магазин, след като вече присъства в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе с два формата търговски обекти – хипермаркети и супермаркети. Първият магазин „Карфур“ в България е открит в Бургас през март 2009 г. Старозагорският е 15-ят магазин на веригата, която към момента оперира в страната с 8 хипермаркета и 7 супермаркета.

Български музикален проект е в челото на топлиста в Щатите


Български проект на Милен Врабевски и Джоун Лоутън (JohnLawtonmusic.com) оглави американската класация за прогресив рок I Am Entertainment, съобщиха от АБА, част от София Мюзик Ентърпрайсис.
Само месец след старта на световната премиера на "Fairytale" - част от изцяло българския проект "The power of mind", сингълът се изкачи на трето място в американската музикалната класация за прогресив рок.
Проектът е продуциран от Intelligent Music /Милен Врабевски.
Музиката, текстът, аранжиментите на песните са на Милен Врабевски, а песните в албума са изпълнени от легендарния вокалист на "Юрая Хийп" Джон Лоутън.
"Феновете, които познават творчеството ми през годините очакват нещо ново и с "The Power Of Mind" получават колекция отлични песни, добре изсвирени и продуцирани и особено една, с която аз съм много горд..., така че се уверете сами и прослушайте албума", споделя Джон Лоутън.
"Много добре продуциран прогресив рок албум. Музиката на моменти прескача от високоговорителите към вас.
На места напомня за хубав Бродуейски мюзикъл, на места за много добър концептуален албум", е оценката на британско Classic Rock Radio за албума, който беше представен в средата на ноември.

„Гоя” е прекрасна книга, с чудесни илюстрации


Прекрасната като съдържание и илюстративен материал книга „Гоя в сянката на Просвещението” излиза за пръв път на български език и дава възможност на читателя да надникне – с помощта на авторитетния и световнопризнат Цветан Тодоров – в удивителния и естетически свят на недостижимия Франсиско Гоя.
Франсиско Хосе де Гоя и Лусиентес е испански живописец и график, дворцов художник на Испанската корона, който се смята едновременно за последния от старите майстори и първия от модерните. Със своя дълбоко индивидуален маниер, чрез изразните си средства и език, Гоя е безспорно първият голям художник на ХІХ в. Преоткрит и възвеличен от импресионистите, той оказва огромно влияние върху цялото европейско изкуството от прехода между ХІХ и ХХ век – влияние, което се усеща осезаемо дори днес... В ранните си години художникът създава множество фрески в църкви и манастири. Скоро след това геният му яростно, неудържимо и неповторимо избухва на художествената сцена, напускайки всякакви естетически и концептуални рамки. Сега Гоя известен като автор не само на църковни стенописи, изпълнени със свободна и експресивна техника, станали емблематични за творчеството му, но и на многобройни портрети на испански аристократи, на видни личности и на свои близки, на невероятни и обсебващи видения, които натрапчиво надничат от платната...
Легендарният испанец е задълбочено анализиран в книгата „Гоя в сянката на Просвещението” на знаменития философ и литературовед, лингвист, семиотик, литературен критик, историк на философската мисъл и културолог Цветан Тодоров. Прекарал първите 23 години от живота си в България, а след това установил се трайно във Франция, Тодоров се дефинира едновременно като българин и французин, а философските му рефлексии за самоопределянето са от голямо значение за антропологията и социологията. Въпросът за собствената и чуждата културна идентичност са една от темите в дискурсите на съвременната антропология, което е тясно засегнато от книгите на Тодоров (те са писани на френски, но се превеждат и у нас), например „Страхът от варварите” и „Новият световен безпорядък”.
„Гоя в сянката на Просвещението” е труд, в който един от най-влиятелните интелектуалци на съвременна Европа се среща с един от най-великите европейски художници, а резултатът е повече от великолепен: чрез тази несъмнено особена, но обогатяваща книга животът и творчеството на Гоя се разкриват в изцяло нови измерения, сред които съжителстват материалното и духовното начало, амбициите за светски успех и безкомпромисното търсене на истината, публичните изяви, но също и самовглъбяването, разумът и ирационалното... Българският преводач и редактор, както и личен приятел на автора, Стоян Атанасов изключително точно определя параметрите на „Гоя в сянката на Просвещението”: „Своя проникновен прочит на близо седемдесет картини Тодоров обвързва с биографичния, историческия и естетическия контекст на тяхното създаване... Ала след дълбокото потапяне в епохата на Гоя той извежда творчеството му на повърхността на нашата. Така възприемаме Гоя и като свой съвременник. Коментирани от Тодоров, неговите образи са нещо повече от историческо свидетелство. Те ни отварят очите за насилието, суеверието и безумието в съвременния свят. Без да забравят и радостите от живота.”

Яворово официално се присъедини към Старозагорска община


Правителството прие решение за отделяне на село Яворово от община Чирпан и за присъединяването му към община Стара Загора. Извършването на административно-териториалната промяна е по инициатива на населението на с. Яворово и е подкрепено с положителен вот на проведения референдум – 89,64% от гласувалите.
Селото е гранично за двете общини и с преминаването му към община Стара Загора няма да бъде нарушена административната цялост на община Чирпан. Присъединяването на Яворово към община Стара Загора ще осигури по-благоприятна среда за задоволяване на ежедневните потребности на местното население от здравни, социални, културни, търговски, транспортни, финансови и съдебни услуги. С Яворово селата в старозагорска община стават 52.

Световният шампион по муай-тай стана спортист на годината в Зарата


Световният шампион по муай-тай Костадин Костов е тазгодишният носител на приза „Спортист на годината 2012" в Стара Загора. Костов извоюва успеха точно в родината на този спорт - Тайланд, което го направи неоспорим шампион и на наградите в Града на липите. На въпрос на Дарик как се справя с визията си на интелектуалец, когато работи като охранител, той отговори лаконично: „ Често ме подценяват".
Второто място в класацията, спортните журналисти на Стара Загора отредиха на Назифе Бекир от Меричлери. Състезателката по киокушин карате и откритие на сенсей Асен Асенов се нареди на стълбичката заради бронзовия си медал на европейското първенство. Малката грация ни подшушна, че на улицата все още не е набила никой, въпреки, че е имала доста поводи.
„Бронзът" отиде при състезателят по бойно самбо Веселин Иванов, който се нареди на 5-то място на европейското първенство.
Логичното се случи и при треньор на 2012-та. Това е Красимир Коруков - човекът извел Костадин Костов до световния връх. „Тази година класацията бе справедлива. Да си призная честно, миналата година не останах доволен, но през тази просто нямаше, какво друго да се случи с оглед на безспорния успех на моето момче", категоричен бе Коруков.
Баскетболните беройци бяха избрани за отбор на годината в колективните спортове, като след 42-години се завърнаха в Националната баскетболна лига.
При индивидуалните спортове отличени бяха женския отбор по бадминтон, които спечелиха шампионската титла.
За пръв път организаторите направиха класиране за най-перспективен спортист. Това е състезателят по свободна борба Евелин Русев от СК „Берое" с подгласници Кристиян Стойнев от СК „Аскен" и Владимир Шишков от СК „Бадминтон".
За спортен журналист на 2012-та бе избран колегата от радио Стара Загора Христо Вълков
Ето и пълния списък на останалите наградени:
4. Петър Мартинов - СК „Аскен" - киокушин карате
5. Иван Стойчев - СК „Аполон" - вдигане на тежести
6.Пламен Караиванов СКАБ „Добри Костин" - скокове на акробатична пътека
7. Пламен Райков СК „Кобра" - културизъм
8. Християн Андонов СК „Сезан" - кик бокс
9. Теодора Калпачева - гимнастика
10. Виктория Желева СК „Бадминтон"

19.12.2012 г.

Историята на „похищението на Паисий” описа Христо Христов


Истината за кражбата на Паисиевата история от държавна сигурност в „Зограф“ може да научим от книгата „Операция „Маратон“.
Новото разследване на Христо Христов е сензационно разкритие от архива на Държавна сигурност за една от най-продължително подготвяните операции с кодово име „МАРАТОН“ за кражбата на оригинала на „История славянобългарска“ от манастира „Св. Георги Зограф“ в Света гора.
Двайсет години след изплуването на скандала пъзелът на една от най-големите загадки от близкото минало е нареден. Като следва примера на Кремъл, БКП подменя десетвековната българска традиция на царе и патриарси за дарителство и ктиторство към манастира „Зограф“ с „изземване“ и „придобиване“ на неговите писмени и материални съкровища.
От сенките на целенасочената  партийна пропаганда на издирване, придобиване и опазване на паметници на българската култура в чужбина на повърхността изплуват невидимите до момента специални операции на т.нар. културно-историческо разузнаване в ДС.
Книгата е задълбочен, обективен и прецизен анализ на събитията от комунистическата епоха, свързани с величествената история на българския манастир „Зограф“, в която се сблъскват смирения духовен подвиг на българските монаси и направляваните от „дипломатите“ под прикритие платени агенти на ДС.
В книгата, която излезе на 17 декември у нас, са включени и интервюта с Евтим Костадинов, Бриго Аспарухов, Божидар Димитров и Петър Стоянов.

Джаз в библиотеката – музика за душата и тялото


Старозагорският Биг Бенд ще открие фестивала в Банско на 8 август

В истински празник за меломаните (а и не само за тях) се превърна концерта в Регионална библиотека „Захарий Княжески”, на 17 декември. Залата се оказа тясна за всички желаещи да чуят Военния Биг Бенд и техните приятели, след които бе и носителката на „Кристалната лира” за 2012 година (най-голямото отличие за джаз-изпълнител) – Стефка Оникян. Музиканти от Велико Търново, Пловдив и столицата също се включиха в концерта.
Коледни песни, Дюк Елингтън, Глен Милър, Джордж Гершуин… този великолепен концерт не може да се опише с думи. Не бе задължително да си върл почитател на джаза за да се забавляваш и да се отдадеш напълно на наслаждението на качествената музика, такава, която рядко може да чуеш в „Центъра на Вселената”, между „Метрополитен” и „Версай” – две свърталища на турбо-фолк-чалгата, където идват най-различни певачки, всяка седмица – в центъра на Стара Загора.
Изненада към публиката бе, че и тя бе включена в импровизациите. Дори се намери желаещ да свири на тромпет, който се оказа солистът на „Карандила”. Това бе приятна изненада и за организаторите.
Със сигурност може да се каже, че бандата на капитан Цветомир Василев, Стефка Оникян и нейния студент Цецо Цанков, виртуоза Венци Благоев показаха един много качествен концерт. Доказателство за това бе и новината, която съобщи Стефка Оникян – Военният Биг Бенд ще открие следващия джазфест в Банско, на 8 август догодина. Това е признание, което музикантите напълно са заслужили…   

Въстаническото знаме се завърна в старозагорския музей


Двугодишната реставрация на знамето на Старозагорското въстание (1875г.) приключи. Ценният експонат вече е изложен на II Експозиционно ниво в Регионалния исторически музей в Стара Загора. От музея изказват своите благодарности на всички граждани, които са се включили в събирането на средствата, които бяха нужни за да се възстанови байряка. Общо около 5000 лева е сумата, която е била осигурена.
Реставраторката д-р Елица Цветкова разказа как е преминала нейната работа и какви трудности е срещнала. Една от основните цели е била да се повиши еластичността на плата. Обаче поради обработки с лепила при минали реставрации, това е било почти невъзможно на определени участъци от знамето. Голяма част от работата е свързана с механично отстраняване на влакната от стария дублажен воал. Подробности чуйте в прикачения файлИнтересен е моментът с изясняването на оригиналния цвят на тъканта на първата ивица от флага. Спорната ситуация идва от факта, че през 60-те години на миналия век, знамето е изпратено за реставрация в София. В протоколите са ясно посочени неговите характеристики - цветовете са бяло, зелено, червено. След обработката обаче, то е върнато с характеристики - синьо, зелено, червено. За да се докаже категорично, че първата ивица не е обагрена, е нужен химически анализ на плата.

Отколешни проекти са приоритет за развитието на Старозагорски регион


Изграждане на тунела под Шипка, строителство на новите мощности на територията на ТЕЦ 2 и намиране на собственик за летището в Стара Загора, бяха трите основни инфраструктурни приоритета, които си постави в началото на годината областният управител Недялко Недялков. В края на 2012 година, той отчете работата на областната администрация, като успешна.
Недялков припомни, че към летището има заявен чуждестранен инвеститорски интерес, а имуществото му вече е приоритет на икономическото министерство. Целта на създаденото държавно дружество „Летище Стара Загора" ЕАД ще бъде да се намери инвеститор, който да изгради модерно карго летище за превоз на близо 200 хил. тона годишно товари от Азия към Западна Европа. Очакваната инвестиция е за повече от 500 млн. евро, а за строителството ще се ангажират поне 3-4 хил. души. Вече има изготвен идеен проект, но последната дума ще има инвеститорът, който по мнението на областния управител, ще бъде избран в края на март догодина. Очаква се на бъдещото карго летище да кацат едни от най-големите самолети Боинг 737 и Еърбъс 380, за които обаче ще е необходима писта с дължина 3200 метра.
Вече има създадено дружество и за изграждането на 9 и 10-ти блок на площадката на ТЕЦ 2, предстои да се намери инвеститор. Според Недялков „държавата ще даде зелена улица за строителното разрешение, чак след като се отделят средства за ускорената модернизация на „Мини Марица-изток". Очаквам строителното разрешение да бъде готово в средата на 2013 година. Държавата ще запази своя дял от 51 % и ще се търси инвеститор, който да вложи около половин милиард евро за изграждането на мощност от 500 мегавата".
Реализацията на тези три големи инфраструктурни проекти (?) ще стимулират развитието на Старозагорска област и през 2013 година, убеден е областният управител Недялко Недялков.
Два от тях се планират от много години. Тунелът под Шипка има над 120-годишна история. Първото проучване е в началото на миналия век, през 80-те години почти да се даде „зелена светлина” на японска компания, но сега отново е на дневен ред. Старозагорското летище пък е съществувало още през 30-те години. Ако разлистим старите вестници ще видим, че 5 тона ягоди са „летели” от Зарата за Австрия и Полша всяка година. Какво да кажем – карго, според най-съвременните за тогавашните години условия… 

18.12.2012 г.

Новият тълковен речник е вече в книжарниците


Езиковото богатство на съвременния български език е представено в преработеното издание на „Български тълковен речник” на проф. Василка Радева. В речника е обхваната предимно общоупотребяваната лексика, чието познаване и правилно прилагане в речта са важна предпоставка за изграждане и обогатяване на езиковата култура
Най-представителният еднотомен „Български тълковен речник” е издаден през 1955 г., и е изработен от авторски колектив, в който участват четирима университетски преподаватели – Любомир Андрейчин, Иван Леков, Стойко Стойков и Цветан Тодоров. Преиздаван многократно, от 1994 г. този речник се предлага в допълнено и преработено от Димитър Попов издание, без да представлява вече „единствен еднотомен тълковен речник на съвременния български език“, въпреки че включената в него лексика е израз на стремежа „да се събере и изтълкува в достатъчна пълнота лексиката от всички пластове на съвременния ни език“. Сред предлаганите днес еднотомни речници не липсват и тълковни, като съвсем основателно никой не е насочен към „пълно“ или „цялостно“ представяне на лексиката.
Тълкуването на думите в настоящото преработено от проф. Василка Радева издание на „Български тълковен речник” е кратко и пестеливо със стремеж към точно представяне на лексикалното им значение, което прави лесно и удобно използването на еднотомния лексикографски справочник.  Преработеното издание на „Български тълковен речник” е адресирано към всички, които проявяват интерес към словното богатство на съвременния български език.


Румънци написаха най-бързия роман


Петдесет и трима румънски писатели поставиха рекорд за най-бързо написания роман в света - само за пет часа и 35 минути, съобщи Аджерпрес.
Писането на книгата започна в 10:20 ч. в събота в Букурещкия университет, когато четирима от писателите направиха плана и поставиха заглавието на романа: "Дядо Коледа и компания. Най-бързият роман в света".
Книгата от 288 страници ще бъде публикувана от издателската къща "Арт", която подаде кандидатура за вписването й в  Книгата за рекордите на Гинес.
Кандидатурата се очаква да бъде одобрена точно на Бъдни вечер.
"Това беше един доста тежък ден, когато 53 румънски автори се събраха, за да създадат едно наистина уникално събитие.
Мисля, че успяхме да дадем пример, да покажем, че румънците могат да работят заедно
за доброто на всички", заяви Габриел Х. Декубле, председател на Културната асоциация "Едификацио" и инициатор на проекта.
От своя страна писателят Мариус Киву заяви, че трудът е бил по-тежък, отколкото очаквал предварително, и че би искал това събитие да се повтаря всяка година.
"Любопитен съм да видя каква скорост можем да достигнем", отбеляза авторът.
От утре романът ще бъде в книжарниците, а в сряда книгата ще бъде представена официално в Библиотека "Бастилията" в Букурещ в присъствието на всички автори. 

Филми ни водят на околосветско пътешествие в средата на януари


Около месец остава до началото на Sofia Menar Film Festival, от 16 до 31 януари в рамките на фестивала пътешествениците ще могат да посетят нови дестинации благодарение на секцията „Керван сарай”, в която са включени филми на авантюристи, отдали се на околосветските пътувания.
В „Джанапар” 23-годишният британец Том Алън изоставя подредения си живот на Острова и предприема тригодишно пътешествие с велосипед, по време на което преминава над 20 000 километра на три континента – Европа, Азия и Африка. Сред вълнуващите срещи го очаква и една, която ще промени завинаги живота му, в Ереван той среща бъдещата си съпруга.
„Глобален дом” представя интернет платформата couchsurfing, благодарение на която членовете пътуват по света като отсядат в домовете на други каучсърфъри. Авторката на филма Ева Стоц посещава интересни хора по целия свят, които открива чрез онлайн мрежата за домакини, които безвъзмездно й предлагат не само домовете си, но споделят с нея и начина си на живот.
Едно междукултурно пътешествие, което представя музикален туарег от Мали, любител на дивата природа в Токио, еколог от Западния бряг, танцов маниак в Турция и мечтател в САЩ.
През април 2009 г., Брайс Лемън и сестра му Алиса продават цялото си имуществото и заминават на околосветско пътешествие, надявайки се за тях това да бъде едно духовно пътуване по целия свят. От Щатите, през Южна Америка, Европа и Африка, заснет в 27 държави в продължение на година, „Вземи красивото с теб” носи посланието, че най-важното нещо за всички нас, е да намерим вътрешната красотата.
„Дневник от Сахара” проследява една невероятна група пътешественици, които пътуват до Сахара. Филмът изследва сблъсъка на културите, разкрит в светлината на Арабската пролет. Сниман на фона на невероятните пейзажи от Мароко, Тунис, Алжир и Либия, този документален филм показва Сахара по начин, рядко изобразяван на голям екран.
Sofia Menar Film Festival ще се проведе от 16 до 31 януари в салоните на Люмиер, Euro Cinema, Червената къща и Dada Cultural Bar в София, както и във Варна, Бургас и Пловдив

17.12.2012 г.

Криско избяга от „СтЗ Отбора” – не иска благотворителност, а хонорар


Феновете на рап изпълнителя Криско останаха разочаровани от него, след като той отказа да пее на благотворителен концерт в Стара Загора без хонорар.
Възмутителните коментари се появиха във фейсбук, но никъде няма официално потвърждение за отказа на изпълнителя.
Концертът се проведе - на 15 декември, под надслов "Щом сме заедно, сме силни" в помощ на 16-годишния Мирослав Петков, който страда от рак на белите дробове.
Криско трябвало да пее заедно със "СтЗ Отбора" и F.O в зала ДЗУ в града на липите, като за диджей на събитието бе определен по-рано Dulyan Tempo.
Предварителните билети за концерта струваха 6 лева, а тези на място - 10.
На официалната страница на концерта във фейсбук няма иформация как е преминало събитието и дали Криско е взел участие.
"Днес на концерта в Стара Загора Криско отказа да пее, за да събере пари за лечението на 16-годишния Миро. Рапарът се появи преди началото, но след това съобщиха, че си е тръгнал, защото не получил хонорара си! Всичките му фенове го освиркаха на воля !Споделете, за да разбере България кои са истинските звезди", коментират обаче абонатите на Криско на страницата му в социалната мрежа.

Отстреляха мечок-стръвник край Габровница


18-годишен мечок, обявен за отстрелване от м.г. е бил застрелян над павелбанското село Габровница, точният изстрел произвел с ловен автомат бизнесмен от Италия, съобщи директорът на държавното дивечовъдно стопанство „Мазалат” Александър Иванов.
 Звярът шетал из района от доста време, негова жертва първо станала престаряла мечка, от която горските намерели само останки от кожуха й. Седмици по-късно освирепялото животно нападнало двама дървари, единият от които след това попадна в болницата с потрошени кости.
 Половин дузина хайки излизали по пресните още дири на мечока, но той успявал да оцелее докато на пусията не излязал авджията от Ботуша. След проточило се близо денонощие бдене на чакалото в Балкана чужденецът успял да повали плячката с едно само натискане на спусъка.
 Точният изстрел осигурил два златни медала на бизнесмена: 409 точки за туловището с тегло близо 260 кг и 62 точки за черепа, коментира Иванов. Около 10 000 евро заплатил стрелецът, за да отнесе трофеите със себе си. След премахването на стръвника в границите на „Мазалат” са останали 33 мечки.

Никола Певичаров взима големия приз на Третото Балканско квадринале


Пловдивският художник Никола Певичаров спечели голямата награда на Третото Балканско квадринале Митовете и легендите на моя народ за творбата си, озаглавена Бъдник. Той ще получи реплика на пластиката Зограф на старозагорския скулптор Александър Козаров, диплом, персонална изложба през следващата година и 2000 евро.
Събитието е на 18 декември 2012 г. в 18,00 часа, когато ще се открие изложбата и ще бъде представен каталога на квадриналето в Градската художествена галерия – Стара Загора, съобщи на пресконференция директорът на галерията доц. д-р Марин Добрев.
С наградата на Община Стара Загора е удостоена Мартина Караиванова от Велико Търново за творбата си Трите орисници. Тя ще получи диплом и 1 500 евро. За първи път ще бъде връчен Почетен знак на областния управител за дарител на Балканското квадринале на Лаура Димитрова от София, която е участник от първото квадринале и винаги дарява по две картини на галерията в Стара Загора, обясни Марин Добрев, съобщиха от пресцентъра на Общината.
Ще бъдат раздадени и четири награди на името на спонсори с общ награден фонд 5 000 евро. Те се присъждат на Пламен Бонев от Благоевград за Вълшебна нощ, Стоян Куцев от Пловдив за Созополски вампир, Иван Савов от Стара Загора за На банята, на среднето и на Йосиф Зюбер от Германия за Лоло-леле. Наградените творби ще останат във фонда на Художествена галерия Стара Загора.
Балканското квадринале на живописта в Стара Загора тази година е с най-голям брой участници досега - 120 автори от 9 държави, с общо 165 творби. Общият брой на представените и допуснати до журиране творби е 477 на 260 автори от 12 страни. Около 60 картини досега са дарени от участниците за фонда на галерията в Стара Загора. Това е другата полза за града ни, освен че ставаме център на културно събитие от такъв ранг, поясни доц. Добрев. Благодарност за подкрепата на министър Вежди Рашидов, за издаването на пълен каталог на участващите в изложбата творби, изрази Диана Атанасова, началник отдел Култура в общината.
Тази година участват автори от България, Германия, Гърция, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Турция и Япония. Поради големия интерес към тематиката от артисти от различни държави, квадриналето е загубило регионалния си характер и вероятно след четири години ще бъде международно, поясни Марин Добрев, който е и член на журито.
Председател е проф. Станислав Памукчиев от Съюза на българските художници, а членове са Весела Радоева, Долорес Дилова, Михаил Лалов, Красимир Линков и Валентин Дончевски от СБХ, както и зам.-кметът на община Стара Загора Иванка Сотирова.
Стара Загора е домакин на конкурса за съвременна живопис, който се организира на всеки четири години. Първото му издание бе през 2004 г., а второто през 2008 г. Носители на голямата награда са били Цветан Колев (2004 г.) и Юрий Буков (2008 г.).
Организатори са Община Стара Загора, Градска художествена галерия – Стара Загора, Министерството на културата и Съюзът на българските художници.

Пет „бензиностанции” за електромобили откриват в Зарата


Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров ще участва в официалното откриване на първите пет зарядни станции за електромобили в Стара Загора. Събитието ще се проведе днес, на 17 декември, 10,00 часа на ъгъла на бул. Руски и бул. Цар Симеон Велики. Ще присъстват и изпълнителният директор на Фулчарджър България АД Весела Шаранкова, Илия Левков - председател на УС на Индустриален клъстер Електромобили, Александрина Денева - управител на Енерджиста ООД, Стефан Заманов – член на УС на EVN България Електроснабдяване и др.
Електромобилите и двуколесните превозни средства паркират безплатно на всички паркинги собственост на Община Стара Загора и в зелената зона.
Правото на електромобилите да паркират безплатно се установява със стикер, залепен на предното стъкло на превозното средство. Стикерът се издава безплатно за едногодишен период от Общината, след подаване на заявление от собственика, придружено от копие на регистрационните му документи, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Дунавска класика в НДК по случай Новата 2013-а


„Царицата на чардаша” на Имре Калман и „Веселата вдовица” на Франц Лехар са част от популярните произведения, които маестро Табаков и Радиосимфониците от БНР са подготвили за Новогодишния концерт в НДК.
Събитието ще се състои на 1 януари от 18.30 часа в зала 1 на Националния дворец на културата.
Интересно ще е представянето и на унгарския композитор Бела Барток, който е обработил румънски народни танци, както и немския композитор  Брамс с негови  унгарски танци, отбелязват организаторите.
Новогодишният  концерт„Пътешествие по Дунава” включва произведения на композитори от дунавски държави като Германия, Австрия, Румъния, Унгария и България. В момента маестро Табаков подготвя интересни произведения и от сръбски и хърватски автори. Така от 10-те крайдунавски държави вероятно няма да има представител само на Молдова и Украйна.
За първи път в Новогодишния концерт ще гастролират двамата гост- солисти - Олга Михайлова-Динова и Георги Султанов, които имат опит в съвместната си работа, а дуетите им се приемат възторжено от публиката.

БЛС отказва да подпише новия рамков договор

Отказът на държавата да поеме своя дял в предоставянето на медицински дейности извън задълженията на здравната каса (НЗОК) доведе до провал на Националния рамков договор (НРД) за 2013 г. С внушително мнозинство от 224 гласа "против", 15 "въздържали се" и само 27 гласа "за". Българският лекарски съюз (БЛС) отказа да подпише документа, от който зависят цените и обемите на медицинските дейности, плащани от НЗОК. Провалът на новия НРД не застрашава индивидуалните договори на лекарите със здравната каса - те могат да продължат да работят по досегашните правила, но поставя под въпрос финансирането на интензивните грижи, имунизациите и инвитро процедурите. Експерти обаче припомниха, че кабинетът може да наложи новия рамков договор и едностранно независимо от несъгласието на лекарите.
Досега тези дейности се плащаха от здравното министерство, защото се приема, че те се полагат и за неосигурени пациенти и не следва да се финансират с пари от здравни вноски. В разрез с тази логика в две поредни години управляващите пренасочваха суми от бюджета на НЗОК, вместо да заложат необходимите средства по бюджета на здравното министерство. За 2012 г. трансферът беше 100 млн. лв., но в средата на годината Конституционният съд обяви прехвърлянето на тези пари за противоконституционно. За 2013 г. управляващите отново не заложиха необходимата сума по бюджета на министерството и вместо това решиха да прехвърлят самите дейности към касата.
"Категорично против сме средствата от осигуровки на гражданите да се изразходват за дейности, които са отговорност на държавата", коментираха от лекарския съюз. Съсловната организация не подкрепя и методиката за определяне на лимитите, по която ще работят болниците от догодина. "Ние не се борим за нашите заплати, а за вашите пари, за здравето на нацията", коментира председателят на БЛС Цветан Райчинов. От лекарския съюз за пореден път настояха и за оставка на финансовия министър Симеон Дянков и деполитизация на здравната каса. 

14.12.2012 г.

Христо Карастоянов най-сетне взе наградата на „Хеликон”


Цели шест пъти за времето на съществуването на награда "Хеликон" - тя се дава за единайсти път, бе номиниран Христо Карастоянов, но не беше получавал отличието. Тази "несправедливост" преди ден бе поправена - писателят от Ямбол взе приза за романа си "Името".
"Много отдавна си мисля да седна и да напиша нещо, което отговаря на въпроса "Какво би било, ако?", обясни за книгата си Карастоянов. В романа става дума за най-малкото дете от руския царски род Романов, Анастасия, и легендата, че се е спасила от разправата с царското семейство и е живяла в българските земи. Писателят обясни защо е подбрал най-известния член на последното руско царско семейство за протагонист в творбата си: "Затова, защото XX век се е нуждаел от своята приказка, а в приказката най-важна е най-малката царска дъщеря, която преживява най-различни премеждия, но накрая побеждава доброто. Така ми се стори, че накрая този роман, който трябваше да бъде по-скоро като историческа кримка, всъщност се превърна в една приказка".
"Името" на Христо Карастоянов се отличава за ангажираната с миналото белетристика, която - чрез съчетаване на приказка и журналистическо разследване - реанимира българската история като част от европейската, изкопава богатство от неочаквани ситуации и по този начин събужда традицията на документално оцветената проза, бе решението на журито с председател Юри Лазаров. Другите номинации, спорили за наградата, са "Физика на тъгата" на Георги Господинов, "Жанет 45", "Смъртта не е за всеки" на Радослав Парушев ("Сиела"), "Нобелистът" на Елена Алексиева ("Сиела"), "Очи на сляп, език на болен" на Любомир Николов ("Жанет 45"), "Пролом" на Петър Маринков ("Захарий Стоянов") и "Сбогом, Агата Кристи" на Андрея Илиев ("Аргус").
Най-много номинирани книги - четири - има издателство "Сиела", "Жанет 45" - три, а с по една са "Парадокс", "Захарий Стоянов", "Аргус", "Ерго" и "Кито".

„Фамилията” ще е новата семейно-криминална сапунка по БиТиВи


Ваня Цветкова пристана на Стефан Данаилов. Страхотните актьори най-после ще се подвизават като двойка на екрана. Това ще се случи във "Фамилията", новия сериал на Гочев, Митовски и Цанков. След като стана ясно, че "Седем часа разлика" спира по никое време и че синеоката красавица остава в София, вместо да се качи на самолета за Лас Вегас, логиката подсказа нейно следващо участие в сага на bTV. Сега Ваня и Ламбо ще бъдат съпрузи в драмата с криминален привкус, по която отдавна работят цяла сюрия сценаристи. Мастера, естествено, ще бъде босът на целия екшън и всички тайни и загадки отново ще са ситуирани в миналото му. Говори се, че ролята на Цветкова е щастлива провокация за нея, тъй като няма нищо общо с познатия й филмов стандарт напоследък - обсебваща командаджийка и мъжемелачка.
Не е трудно да се прогнозира, че пред камерите ще има поне няколко актьори от "Стъклен дом". Няма съмнение, че пръв между тях е Асен Блатечки. Според запознати с проекта той ще играе разследващия журналист, който ще разтърси цялата фамилия и ще обърне всичко с главата надолу. Асен е цар на този тип персонажи - момчето, което може да бъде добро или лошо, секси или скандално. Деси Бакърджиева, Яна Маринова и Радина Кърджилова също трябва да са на терена. Нито една от тях не се появява в "Секс, лъжи и музика", така че би следвало да ги очакваме във "Фамилията". Коя от трите ще е дъщерята на Ламбо и коя ще го ухажва със задни мисли, може само да се гадае. Готиният и благороден барман от "Стъклен дом" Антоний Аргиров май също ще дефилира в новите епизоди като мистичен персонаж.
Надали ще липсват и ученици на Стефан Данаилов. Най-малкото защото те го обожават и са готови да бачкат денонощно с него. Според слуховете Даниел Владимиров, който дълги години беше в чужбина, ще бъде един от династията. Той премина за малко през "HLSD: Лов на дребни хищници", но го убиха. През последните две петилетки Владимиров се появява в някои от италианските сериали, включително и в "Дело по съвест". Западните продуценти обикновено го ангажират за престъпници от бившия източен блок. По "Раковски" се носи мълвата, че няколко младоци са извадили огромен късмет и ще влязат в сагата. Между тях бил Иво Аръков, който мина на "ти" с телевизията благодарение на "Стар машин" и Биляна Траянова. Юнакът, който от доста време насам има топла връзка с Мария Илиева, играе не само в "Козата или коя е Силвия" в Народния, но и в "Суматоха" на Мариус Куркински в Малък градски театър "Зад канала".
Във "Фамилията" е закономерно да има и няколко деца. Ще бъде повече от интересно дали наследници на прочути актьори ще пробият конкуренцията или публиката ще види напълно непознати лица.

13.12.2012 г.

„Изгубената зима” представят премиерно в старозагорското кино „Комсомол”


На 19-ти декември 2012 г. в кино „Различният Комсомол" ще бъде представена старозагорската премиера на най-новият сноуборд и фрийрайд филм „Изгубената зима", чиято премиера бе на 9-ти ноември в София.
„Изгубената зима" е филмов проект, посветен на снежната планина и на всички хора, които намират хармонията, там горе. Това е разказ за красивите български планини, покрити от бяла пелена и невероятна тишина.
Заснет в "High Definition" качество, филмът проследява група скиори и сноубордисти в търсенето им на недокоснат сняг, стръмни склонове и нови линии на спускане. Пленяващите пейзажи, тайм-лапсове и атрактивните спускания отвеждат зрителя до кътчета, запазили автентичния си планински дух.
В проекта „Изгубената зима" участие взимат Валери Пелтеков, Борис Първанов, Красимир Томов,Божана Чалъкова, Георги Пелтеков, Виктор Троянов, Тодор Бояджиев, Константин Карадинков, Никола Манолов и др.
В продължение на 54 дни екипът на филма измина близо 6000 км, в търсене на снежни склонове и подходяща светлина, изкачвайки денивелация равна на няколко Еверест-а.

Коледен концерт в Софийската градска художествена галерия

В навечерието на Рождество Христово, на 16-ти декември (неделя) от 18 часа в СГХГ, музикантите от консорта за старинна музика CONCERTO ANTICO Ви канят на необикновен концерт – "Duetto - sacro e profano" / Дуетът - духовен и светски. Каква е разликата между светската музика – тази, която ни забавлява, разтушава, озадачава и афектира, но остава все при мирските проблеми и вълнения, и онази духовна, християнска музика, която в своята основа е дар от Бога за творението и човечеството, и е не само изкуство на звука, но също и царство на духовното? Два различни ли полюса са това? Ще ги разграничим ли след като едни и същи тонове са достойна възхвала на Бога и са земен отзвук на безспирното ангелско славословие към Него, но и звучат на пиршества, в любовни романси, в шеги и закачки?
Знаете ли защо Монтеверди в 1619 г. първо написва страстния мадригал Parlo, miser, o taccio (посветен на разгулния живот при мантуанския херцог Гонзага), а 30 години по-късно си позволява да сложи същата музика над молитвения текст на мотетите Longe mi Jesu и O Jesu, o dulcis Jesu? Искате да разберете как Хендел е композирал голяма част от възвишената и монументална оратория Messiah от заемки от ранните си  италиански любовни дуети? ... То тогава ще трябва да посетите концерта, в който от красивите, хармониращи си гласове на Миглена Павлова (сопрано-алто) и Ивайло Донков (тенор), под съпровода на Станислава Георгиева и Янко Маринов ще прозвучат дуети от старите майстори Орландо ди Ласо, Монтеверди, Пърсел, Вивалди, Бах, Хендел.
Кога: 16 декември 2012 г. (неделя) от 18:00 часа
Къде: Софийска градска художествена галерия, ул. Гурко № 1, София
Вход свободен.
Концертът е част от цикъла „Поздравления от приятели“ по случай 60-годишнината от обособяването на Градската галерия като самостоятелен културен институт.
Очаквайте Коледния концерт на CONCERTO ANTICO на 30 декември 2012 г, от 19.30ч., в Католическата катедрала "Св. Йосиф"  (ул. “Княз Борис І” №146).  

Филмът „Линкълн” на Спилбърг с най-много шансове за „Оскар”


Филмът на Стивън Спилбърг "Линкълн" получи 13 номинации за наградите Изборът на критиката, съобщават агенциите. Лентата ще се състезава с "Арго", "Джанго без окови", "Клетниците", "Животът на Пи", "Наръчник на оптимиста" и "30 минути след полунощ". 18-ата церемония по раздаването на престижните награди ще се състои в Лос Анджелис на 10 януари.
Даниел Дей-Луис, който играе бившия американски президент Ейбрахам Линкълн в лентата на Спилбърг, ще се бори за най-добър актьор заедно с Брадли Купър ("Наръчник на оптимиста"), Джон Хаукс ("Сеанси"), Хю Джакман ("Клетниците"), Хоакин Финикс (The Master) и Дензъл Уошингтън ("Полет").
Филмът "Линкълн" получи номинации и в категориите за ефекти, за най-добър режисьор, най-добър актьорски състав и най-добър адаптиран сценарий. Предишният рекорд за най-много номинации за наградите "Изборът на критиката" държеше филмът от 2010 г. "Черен лебед" с 12.
За най-добра поддържаща роля са номинирани Томи Лий Джоунс, Алън Аркин, Хавиер Бардем, Робър Де Ниро, Филип Сеймор Хофман и Матю Макконъхи. 

За „бягство” от забавачката също щели да режат детските


Децата, които не посещават задължителните предучилищни групи, вече няма да получават детски от 35 лв. Досега надбавките се спираха само за учениците от 7 г. нагоре, тъй като това беше началната възраст за задължително обучение. ГЕРБ обаче я промени на 5 години.
Предложението за изравняване на режима е на червените депутати Емилия Масларова и Драгомир Стойнев и с подкрепата на управляващите мина на първо четене в парламента. Все още обаче децата, които не ходят в предучилищни групи, получават пълни социални помощи за разлика от учениците, тъй като не е променен правилникът за прилагане на закона за социално подпомагане. Заради проблемите с недостига на места за всички деца Хасан Адемов от ДПС настоя в закона изрично да бъде отбелязано, че при обективна невъзможност децата да посещават предучилищни групи парите им няма да се спират.
Идеята на ГЕРБ да разшири още задължителното обучение, като обхване от 2016 г. и 4-годишните, изведе вчера на протест родители в много градове. Промяната чака второ четене в пленарна зала заедно с новия закон за предучилищното и училищното образование. С плакати: "Новият проектозакон - бомба със закъснител", "Родителите знаят кое е най-добро за децата", "Училището е социална услуга, не диктатура" десетки родители с децата си излязоха пред сградата на парламента, във Варна, Велико Търново и др.

Тайно снимат деветия филм за Хари Потър


Звезди от сагата за Хари Потър тайно участват в снимки на девети филм за момчето магьосник, съобщава в. "Сън". Осмият филм от поредицата на Джоан Роулинг беше официално обявен за финал на сагата. Но в момента кипяла усилена работа в Хертфордшир. Там била засечена и Хелена Бонъм Картър, която за пореден път се превъплъщава в ролята на вещицата Белатрикс Лестранж.
Но за да видят новият филм за Хари Потър, неговите фенове ще трябва да посетят The Wizarding World of Harry Potter във Флорида или един от двата строящи се развлекателни парка, посветени на училището за магьосници "Хогуъртс" - във Флорида и в Япония. Първият трябва да бъде открит през 2014-а, вторият - две години по-късно. Всъщност новата лента ще бъде кратка версия, предназначена да привлича публиката в атракционите. До този момент осемте филма за момчето магьосник Хари Потър са донесли общо приходи от над 5 милиарда паунда. 

12.12.2012 г.

„Градска тарифа” – нова кримка от Александра Маринина


„Градска тарифа“ ни представя Александра Маринина с новия си роман, който може да открием от 14 декември.
Историята ни запознава с поредния криминален случай, с който се заема Анастасия Каменская. Този път става въпрос за убийство на млада жена, която е съжителствала с неин колега от отдела за борба с наркотрафика.
Разследващите започват работа по двете най-правдоподобни версии: жертвата е удушена от таен любовник или е убита от наркопласьори с цел сплашване на приятеля й. Но когато Анастасия и колегите й събират повече информация около случая, престъплението придобива коренно различен характер.
В разследването се намесва и секретна правителствена програма, целта на която е да следи и контролира работата на милицията.
Каменская дори не подозира, че с професионалните си умения самата тя представлява интерес за ръководството на програмата. Неусетно тя е въвлечена в мащабна и опасна игра, изходът от която може да бъде фатален.
Александра Маринина е съвременна руска авторка, която е била в страната ни два пъти. Първото й посещение в България беше през 2001 година, а второто през 2011.

„Трактат по история на религиите” на Милча Елиаде е вече в книжарниците


Излезе луксозно ново издание на „Трактат по история на религиите” на известния румънски философ, културолог и писател Мирча Елиаде. Книгата разглежда религиозния феномен като човешко дело без да омаловажава уникалното и неповторимото за този феномен – неговия сакрален характер.
От прастари времена хората изпитват (не)обяснима нужда да вярват в нещо или някого – същество или предмет, който издигат в култ, който притежава непонятна и пленяваща сила за човека и който, според вярващия, изпраща доброто и злото на Земята, направлявайки живота на простосмъртните. Днес християнството (православие и католицизъм), будизмът и ислямът са трите основни религии, чиито идеологии са успели да пленят най-широк кръг от поддръжници по света и продължават да го правят всеки ден. Наред с тях, разбира се, има и множество други (по-нетрадиционни) запазени или модифицирани с времето вярвания и видоизменени религии.
Това, което свързва всички тях (от най-примитивните до най-сложните и развити религии), е фактът, че всички те са просто различни проявления на мана (разсеяната навред по света загадъчна сила, която е лишена от собствени очертания, но може да приема всякакви форми). Тя е неподдаващата се на описание субстанция, която присъства навсякъде, където става дума за религия, а претенциозни думи като sacer (свещено) и numen (божествена сила), хагнос и тамбос, брахман и дао, та дори християнската благодат, са нейни вариации или производни.
Но в XXI век изследванията се извършват под знака на логоса, а не на мана. Сякаш днес повече ни интересуват вътрешната структура, механизмът на функциониране, сложното равновесие и взаимодействие между частите, които са характерни за всички религии и са изразени (теоретически или символично) във всяка теология, митология и богослужение. Достигаме (или се връщаме) към представата, че религията е система, а не хаотична смес от елементи; че това е вътрешно свързан продукт на духовната дейност, начин за обяснение на света, т.е. религията е човешко дело.
В „Трактат по история на религиите” Мирча Елиаде описва цяла „философия преди философиите“, очевидна още в най-примитивните проявления на религията и възникваща от порива за обяснение и обобщение, от стремежа към „теория“ във всички възможни значения на думата. Книгата прави достъпна стройността, възвишеността и благородството именно на тази „философия“. Опиращ се на огромната си ерудиция и професионална подготовка, индологът Елиаде разпростира анализите в „Трактат по история на религиите” върху различни континенти (включително и Европа), отговаряйки на два основни въпроса: „Що е Религия?” и „До каква степен имаме правото да говорим за история на религията?”

Сами може да сметнем каква ще е пенсията ни в сайта на НОИ


Българите вече могат да смятат сами прогнозните си пенсии и прогнозния си индивидуален коефициент, след като НОИ пусна на сайта си нов програмен продукт за това. Услугата може да се ползва след въвеждане на ЕГН и издаден от дирекциите на НОИ персонален идентификационен код.
"Тя е особено полезна за хора в предпенсионна възраст, които ще могат да проверят каква пенсия да очакват и съответно да променят, ако е възможно, поведението си на пазара на труда, като отложат пенсионирането си например. В момента много хора се оказват силно изненадани от ниския размер на пенсията си и започват обжалвания само заради това", коментира управителят на НОИ Бисер Петков.
Системата обаче може да помогне и на по-млади работещи да установят дали по някаква причина, например непопълнени данни в регистъра за осигурените лица, им се губи стаж след 1997 г. "Ако някой е бил осигуряван непрекъснато от 1 януари 1997 г. досега, той трябва да има 15 г. и 10 месеца стаж. Ако е по-малко, съответно трябва да предприеме мерки да установи къде му се губи стаж и да си осигури съответните документи за него", обяснява Петков.
Заради промените в нормативната база от НОИ очакват догодина да изплащат по-бързо болничните и обезщетенията за майчинство, тъй като отпада обвързването им с плащането на трудовите възнаграждения. От 2013 г. болничните вече трябва да се носят в НОИ до 15-о число на месеца след боледуването, независимо дали са платени заплатите или не. След това в института трябва да ги обработят пак в рамките на 15 работни дни. За забавяне на предаването на болнични глобата е между 100 лв. и 1000 лв. за всеки отделен случай.
Досега болничните трябваше да пристигат 2 дни след плащането на заплатите. При неизплатени възнаграждения срокът за предаване на болничните започваше да тече чак в края на месеца след месеца на боледуването. Така реално болнични можеше да се получат и до два месеца след болестта. "А с новия ред някой може да си вземе парите и преди заплатата", смята Бисер Петков.

Грамотността в училищата се срива още в началния курс


Знанията на българските ученици вече се сриват още в началното училище, а не в прогимназията, както беше досега. Доказателство за рязкото влошаване на качеството на българското образование са резултатите от авторитетното международно изследване на уменията за четене на 10-годишните PIRLS 2011.
От 2006 г. до сега българчетата падат с 12 места - от 10-о на 22-ро място (от 49 държави), и вече не са част от световния елит по четивна грамотност. Българските четвъртокласници са постигнали резултат от 532 т., което все пак е над средното за участниците в изследването - 500 т. Вчера българското Министерство на образованието не коментира изследването - на сайта на МОМН не се появи никаква информация. Министър Сергей Игнатов беше на посещение в Белгия, а ресорната му заместничка Милена Дамянова - в Норвегия. На сайта на Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието, който е и координатор на изследването в България, също нямаше и ред за резултатите.
Световните лидери са Хонконг (571 т.), Русия и Финландия (568 т.) и Сингапур (567 т.). С близки до постиженията на българските ученици са връстниците им в Словакия (535 т.), Нова Зеландия (531 т.) и Словения (530 т.). След нас остават държави като Австрия, Франция, Испания, Норвегия, Белгия (френската общност). На дъното са Мароко (310 т.) и Оман (391 т.). Прави впечатление, че съседна Румъния върви в обратна на нашата посока и от 489 т. през 2006 г., през 2011 г. постига среден резултат от 502 т.
Като цяло подобрение на постиженията е отчетено в шест държави - Сингапур, Русия, Хонконг, САЩ, Словения и Иран. В Дания и Норвегия пък има повече деца, които постигат най-ниското и средното ниво на четивна грамотност, но няма промяна в групата на най-добрите и напредналите.
Досега постиженията на малките ученици бяха гордостта на родното образование, а сривът ставаше драматичен при 15-годишните. Например резултатите от международното изследване PISA 2009 показаха, че в началото на гимназията цари масова неграмотност по математика и четене. И в трите оценявани области - четене, математика и природни науки, средните резултати на страната ни са ниски, а делът на слабите ученици, неуспяващи да покрият критичния праг на грамотност, се колебае от 39 до 47%.
PIRLS е може би най-авторитетното международно проучване в света, което отчита постиженията по четене на учениците от IV клас. То се провежда от 2001 г. през 5 години. През 2011 г. в него участват почти 325 000 ученици от 49 държави и региона, като в 45 от тях се изследва грамотността на учениците от IV клас (в останалите се изследват други класове порази различия в степените на образователната система). През 2011 г. в изследването се включват три канадски провинции, две от емирствата, областта Андалусия в Испания и американският щат Флорида. В България в изследването се включиха около 4800 ученици от 150 училища. PIRLS се реализира от Международния център на TIMSS&PIRLS към Бостън Колидж, САЩ, заедно с Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA). 

Българите в Родината вече са под 7 милиона


За първи път след 1947 г. броят на българите е под 7 милиона и държавата ни е с 6-милионно население, това съобщиха учени от Центъра за демографска политика. Върнали сме се 65 години назад, коментират учените.
Само за сравнение - за същия този период населението в съседна Турция се е увеличавало с 14,98 промила годишно и наближава времето, когато българите ще са под 5 милиона, а съседите ни - почти 90 милиона души.
Като основа на анализите са използвани данни, публикувани от европейски и световни институции, включително и от ЦРУ. Цифрите на Централното разузнавателно управление показват, че към юли 2012 г. България е с население от 200 000 души по-малко, отколкото отчита нашата национална статистика. 

До май ще решат кой да строи сметището в Старозагорско


Изпълнителят за изграждането на Регионалното депо за битови отпадъци в Старозагорско ще стане ясен през месец май догодина. До края на тази година или в началото на януари 2013 ще стартира процедурата по неговия избор.
В края на август кметът подписа договора за изпълнение на проект за изграждане на Регионално депо за битови отпадъци на стойност 52 млн. лева. Собственото участие на община Стара Загора е около 3 млн. 500 хил. лева. От проекта ще се възползват общо 347 000 жители и от общините Раднево, Гълъбово, Опан, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица. Депото трябва да бъде изградено до 2015 година.
Старозагорци ще бъдат с най-ниските промили за такса смет дори и да бъде прието на искането на администрацията за завишаване от 1,2 на 1,5 промила, коментира кметът Живко Тодоров. По думите му, за първи път тази година няма да има завишаване на парите за концесионера по почистването, въпреки инфлацията.
„В график се движи и проектът за воден цикъл на Стара Загора. С него се предвижда реконструкция и изграждане на ВиК-мрежата. Удовлетворена съм от информацията, която ми предоставиха от общината, екипът от експерти работи добре", коментира екоминистър Нона Караджова.
Община Стара Загора получи почетен знак и грамота за най-бързо преминал през оценка европейски проект. Той се присъжда от Министерството на околната среда и водите за Интегрирания воден проект. Стара Загора беше първият град, който успя да подготви и представи навреме във ведомството проекта, осигуряващ безвъзмездна финансова помощ в размер на над 39 167 млн. лв. Договорът за изпълнението на „Интегриран воден проект за Стара Загора", на стойност 40 399 582 лева по Оперативна програма „Околна среда" беше подписан на 1 юни. Съфинансирането от страна на Община Стара Загора е в размер на 1 232 187 лв.
Министър Нона Караджова отчете, че двата проекта, които се реализират по ОП „Околна среда" от община Стара Загора-водният и този за регионалното депо, се движат в срокове и няма притеснения за реализацията им.